Какво ми остана след теб

Posted 10:07 ч. by liviq in

Две чаши, пресушени от вино,
догарящ фитил на свещта,
задъхан миг, любовно вълнение,
отключен порив... и вик. Тишина.

Изтръпнали устни, позатихващи вени,
пулсиращи мисли, смутено сърце,
глухи стъпки, през рамо отекващи,
криволичещи сенки... празнота и тъга.

Хаос, шарещ в главата ми замъглена,
звезден спомен, скътан в сърце,
капки дъжд във душата сломена,
очи, пълни с тревога... и две празни ръце.

0 comment(s) to... “Какво ми остана след теб”

0 коментара:

Публикуване на коментар

.

Create your own banner at mybannermaker.com!